Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã (06:58 09/11/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6090/QĐ-UBND về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 03 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu;
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh;
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai;

Giao Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết TTHC tại phần mềm của hệ thông thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật