Kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội (06:55 09/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6157/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội; gồm 17 thành viên, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội chịu sự chỉ đạo, điều hành và quản lý của UBND Thành phố về tổ chức và hoạt động; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương.

Ban có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND Thành phố xây dựng kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố trong từng giai đoạn; Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố phê duyệt; Sơ kết, tổng kết, báo cáo Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương và UBND Thành phố theo định kỳ và đột xuất về tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố.

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố do Trưởng ban phân công. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật