Thành lập Hội đồng Thẩm định bảng giá đất để thẩm định dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2024 (06:57 09/11/2019)


HNP - Ngày 1-11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 6147/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Thẩm định bảng giá đất để thẩm định dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2024.

Thành lập Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất để thẩm định dự thảo Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01-01-2020 đến ngày 31-12-2024, gồm 36 thành viên và Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất, do đồng chí Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Chủ tịch Hội đồng; Đồng chí Nguyễn Việt Hà - Giám đốc Sở Tài chính - Thường trực Hội đồng.


Chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động, nội dung thẩm định của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP, ngày 15-5-2014, của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC- BTNMT, ngày 22-6-2016, của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi đầy đủ số lượng Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo Bảng giá đất đến Thường trực Hội đồng Thẩm định Bảng giá đất và các thành viên của Hội đồng (thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 9, Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT, ngày 22-6-2016, của Bộ Tài chính-Bộ Tài nguyên và Môi trường).


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật