Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng (15:00 23/10/2019)


HNP - Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5819/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 22 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc chức năng quản lý của Sở Nội vụ, trong đó: 09 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 05 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Bãi bỏ 29 thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 7094/QĐ-UBND, ngày 26/12/2014, của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội hết hiệu lực.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật