Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội (20:50 19/10/2019)


HNP - Ngày 15/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5761/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hà Nội, gồm:

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Thường trực Hội đồng thay thế đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã chuyển công tác; Đồng chí Vũ Đăng Định, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội: Ủy viên Hội đồng kiêm Trưởng ban Thư ký Hội đồng thay thế đồng chí Phạm Chí Công, đã nghỉ hưu; Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội: Ủy viên Hội đồng thay thế đồng chí Bùi Anh Tuấn, đã nghỉ hưu; Đồng chí Đại tá Doãn Kim Tuyến, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội: Ủy viên Hội đồng kiêm ủy viên Ban Thường trực Hội đồng thay thế đồng chí Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, do điều chỉnh nhiệm vụ.

Các đồng chí có tên trên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-HĐ GDQP&AN ngày 10/10/2008 của Chủ tịch Hội đồng.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5751/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm: Đồng chí Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố, Tổ trưởng; Đồng chí Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Phó Tổ trưởng; Đồng chí Đặng Văn Hiền, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thành viên;  Đồng chí Phạm Thanh Cao, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Thành viên.

Các Thành viên Bộ phận thường trực có trách nhiệm cử cán bộ và chuyên viên của đơn vị mình tham gia trực tiếp giúp việc Bộ phận thường trực trong triển khai các nhiệm vụ cụ thể. Trường hợp Thành viên Bộ phận thường trực có tên trên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm báo cáo về UBND Thành phố để kiện toàn Bộ phận, đồng thời, cử người khác thay thế thực hiện nhiệm vụ của thành viên của Tổ thường trực (trong thời gian UBND Thành phố chưa ban hành Quyết định kiện toàn Bộ phận).

Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhiệm vụ: Hướng dẫn các Sở, ngành quản lý các loại phí, lệ phí, các đơn vị thu phí, lệ phí xây dựng Đề án ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội. Tổ chức thẩm định, báo cáo UBND Thành phố và chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết phí, lệ phí thuộc thẩm quyền theo quy định.

Theo dõi, kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan để quản lý việc thực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí ở các cơ sở; Định kỳ, thường xuyên thực hiện chế độ báo cáo, đánh giá tình hình triến khai thực hiện Luật phí và lệ phí; Kịp thời phản ánh những vướng mắc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định về phí, lệ phí. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố giao về phí, lệ phí.

Các thành viên Bộ phận thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và sự phân công của Lãnh đạo Tổ. Bộ phận thường trực, các thành viên giúp việc tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 5147/QĐ-UBND, ngày 20/9/2016, của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 04/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Bộ phận thường trực triển khai thực hiện Luật phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật