Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" (20:38 19/10/2019)


HNP - Ngày 15/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5755/QĐ-BTC về việc Thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Ban giám khảo, Tổ thư ký cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm:

Ban Giám khảo cuộc thi gồm 13 thành viên, do bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội - Trưởng Ban; Bà Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban; Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ - Phó Trưởng Ban. Tổ thư ký gồm 6 thành viên.

Ban Giám khảo có trách nhiệm tổ chức chấm thi theo Thể lệ cuộc thi, đảm bảo chính xác, công tâm, khách quan. Ban Giám khảo và Tổ Thư ký tự giải thể khi kết thúc cuộc thi.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5753/QĐ-HĐBCSPCNNT về việc thành lập Ban Giám khảo Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo Quyết định, thành lập Ban Giám khảo Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019, gồm 07 thành viên sau: Ông Đàm Tiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Trưởng Ban; Bà Đặng Mai Anh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng - Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Phó Trưởng Ban; ông Vũ Hy Thiều, nguyên Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu thủ công mỹ nghệ, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thành viên; Ông Nguyễn Đình Bảng, Họa sĩ, chuyên gia thủ công mỹ nghệ, nguyên Trưởng Khoa mỹ nghệ, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội, Thành viên; Ông Vương Học Báo, Phó Giáo sư, Nhà giáo Ưu tú, Nhà Điêu khắc, nguyên Giảng viên chính Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Thành viên; Ông Hồ Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Thành viên; Ông Trần Tiến Dũng, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghiệp, Thành viên.

Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu thành phố Hà Nội năm 2019, thực hiện theo đúng quy định tại các Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014, số 14/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t