Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019-2020 (20:48 19/10/2019)


HNP - Ngày 14/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5727/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X thành phố Hà Nội năm học 2019-2020.

Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội lần thứ X năm học 2019 - 2020, gồm: Trưởng Ban: Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Đồng Phó Trưởng Ban Thường trực: Ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Các Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Bà Trần Thị Vân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Bà Đặng Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an Thành phố; Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế.

Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng thành phố Hà Nội lần thứ X năm học 2019 - 2020 có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết và chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ X năm học 2019 - 2020; Chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020; ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố quyết định cử các thành viên (sau khi thống nhất với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan) tham gia Ban tổ chức giúp Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ X năm học 2019 - 2020, tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố lần thứ X năm học 2019 - 2020 và Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t