Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, huyện Quốc Oai (09:55 22/10/2019)


HNP - Ngày 11/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5699/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội có quy mô khoảng 12,94ha, với các ngành nghề hoạt động chủ yếu: Tập trung thu hút doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản thực phẩm,... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)... nhằm mục tiêu: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Tân Hòa và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương, tại Cụm công nghiệp Dương Liễu, thôn Chàng Trũng, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 267,458 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có: 53,492 tỷ đồng; Vốn vay của ngân hàng: 80,237 tỷ đồng; Huy động từ nhà đầu tư thứ phát: 133,729 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ Quý III năm 2019 đến Quý III năm 2021.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đàu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

* Cùng ngày, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5708/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 5,8ha, tập trung thu hút doanh nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất chế biến thực phẩm,... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)...

Việc xây dựng Cụm công nghiệp Song Phượng nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp Song Phượng đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Song Phượng và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long, tại thôn Trung, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Tổng mức vốn đầu tư khoảng 164,5 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của Chủ đầu tư: 41,1 tỷ đồng (25%); Vốn huy động và vốn vay: 123,4 tỷ đồng (75%).

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ Quý III/2019 đến Quý III/2021.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017, của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật