Phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Phúc Thọ (09:59 22/10/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5711/QĐ-UBND, phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã được Đại hội lần 1, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thông qua ngày 11/8/2019;  Tên tiếng nước ngoài: Association of Small and Medium Enterprises, Phuc Tho district, Hanoi city.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ) mở tại Ngân hàng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Trụ sở của Hội đặt tại: Huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

Hội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước; Đồng thời, phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

Bên cạnh đó, đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật; Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của hội.

Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật; Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật về lĩnh vực hoạt động của Hội; Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật