Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND TP về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho Nhân dân (11:37 22/10/2019)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4450/UBND-ĐT về việc Thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố về phiên giải trình việc cung cấp nước sạch cho nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp thu, có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế được Thường trực HĐND Thành phố chỉ ra. Đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Đề xuất, tham mưu cho UBND Thành phố các giải pháp cụ thể, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt chỉ tiêu cung cấp nước sạch theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố đảm bảo số lượng, chất lượng, mạng lưới phân phối theo Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được HĐND Thành phố thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 10/7/2019. Rà soát, kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư đang triển khai dự án nguồn, dự án mạng chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi dự án, chuyển nhà đầu tư đối với các trường hợp không triển khai dự án hoặc năng lực không đảm bảo nhằm hoàn thành các dự án đúng tiến độ theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi sát sao việc thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư dự án cấp nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ triển khai. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đầu tư, đồng thời kiểm soát, thẩm định chặt chẽ năng lực của các nhà đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát lại tổng thể các cơ chế, chính sách để có giải pháp hữu hiệu hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy xã hội hóa đầu tư vào lĩnh vực nước sạch như: quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ, điều kiện được hưởng cơ chế hỗ trợ, quy trình thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng thẩm quyền, thống nhất với các cơ chế chính sách hiện hành của Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố và dễ dàng tiếp cận với các nhà đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh giá nước sạch, chính sách hỗ trợ về giá nước sạch cho người dân ở khu vực nông thôn, nhất là các xã xa trung tâm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Thành phố.

Sở NN&PTNT sớm hoàn thành việc xử lý các trạm nước sạch nông thôn theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch, lộ trình và cơ chế hỗ trợ nhằm đẩy nhanh việc đóng các giếng khai thác nước ngầm trên địa bàn Thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác tài nguyên nước trái phép theo quy định; giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư liên quan đến đất đai, quy hoạch, nguồn nước...

UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; đề xuất thay thế ngay các nhà đầu tư triển khai dự án không đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của người dân và nhà đầu tư trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngầm và lợi ích của việc sử dụng nước sạch để Nhân dân hiểu và ủng hộ chủ trương sử dụng nước sạch của Thành phố; nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị cơ sở trong việc vận động người dân sử dụng nước sạch. Tập trung hoàn thành công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư; tích cực phối họp với các sở, ngành giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo và đề xuất hướng giải quyết đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Yêu cầu các nhà đầu tư dự án nước sạch: Tập trung nguồn lực đẩy nhanh thực hiện các dự án theo đúng tiến độ được duyệt, đồng thời đảm bảo chất lượng cấp nước theo quy định. Kịp thời tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đề xuất báo cáo chính quyền các cấp xem xét giải quyết theo quy định. Tích cực, chủ động phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác tuyên truyền về sử dụng nước sạch và bảo vệ hệ thống cấp nước trên địa bàn nhằm nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch và giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu. Xây dựng phương án tiếp nhận các trạm cấp nước cục bộ trong phạm vi phát triển mạng lưới cấp nước từ hệ thống cấp nước tập trung của đơn vị được UBND Thành phố giao triển khai thực hiện (trong đó có nghiên cứu giải pháp kết nối, thay thế nguồn cấp cho các trạm cấp nước cục bộ). Các đơn vị cấp nước theo địa bàn được giao quản lý, nghiên cứu khảo sát, đầu tư nâng cấp cải tạo mạng lưới, lắp đặt bổ sung thiết bị nâng cấp các trạm cấp nước hiện có đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các sở, ngành, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng - cơ quan đầu mối tổng hợp khó khăn vướng mắc, đề xuất phương án tháo gỡ, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật