Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới" (10:00 22/10/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5695/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới".

Dự án: Hỗ trợ nâng cao trách nhiệm và tính giải trình để xóa bỏ bạo lực giới do Tổ chức Care quốc tế tại Việt Nam tài trợ; Chủ Dự án: Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên. Dự án được thực hiện trong 22 tháng (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt), tại Hà Nội, nhằm: Công chúng công nhận sự bất bình đẳng của bạo lực giới, quyền của nạn nhân và trách nhiệm giải trình của người gây ra bạo lực cùng các bên liên quan để loại bỏ bạo lực giới; Nạn nhân của bạo lực giới là những tác nhân thay đổi tích cực, phá vỡ những tập tục cấm đoán xoay quanh bạo lực giới.

Dự án gồm những nội dung chính: Xây dựng mạng lưới các nhà báo bao gồm các phóng viên báo in, nhà báo truyền hình, phóng viên báo mạng chuyên trách mảng xã hội - gia đình; Tổ chức các chuyến thực địa cho các nhà báo để có thêm kiến thức về bạo lực giới; Xây dựng bộ phim ngắn về sự thay đổi và vươn lên của người bị bạo lực giới; Xây dựng mạng lưới BRAVE - Mạng lưới dành cho nạn nhân bạo lực giới; Xây dựng năng lực cho các thành viên mạng lưới BRAVE;  Hỗ trợ các nạn nhân bạo lực giới khác tại cộng đồng.

Tổng giá trị Dự án: 176.940 AUD, tương đương 3.003.375.208 VNĐ, do Tổ chức Care quốc tế tài trợ.

Trung tâm CSAGA phối hợp các cấp chính quyền địa phương nơi triển khai Dự án thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật