Thành lập Trường THPT chuyên KHXH&NV trực thuộc Trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội (20:39 19/10/2019)


HNP - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5673/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường THPT chuyên KHXH&NV trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trường THPT chuyên KHXH&NV trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, có tên tiếng Anh: High School for Gifted Students in Social Sciences and Humanities, Trụ sở của Trường đặt tại: số 336 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 

Trường THPT chuyên KHXH&NV là cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân và trong hệ thống các trường phổ thông của thành phố Hà Nội; được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Trường được tổ chức và hoạt động tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường THPT và trường THPT chuyên. Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về công tác tổ chức, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, tài chính, công tác tuyển sinh và đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; chịu sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục, tổ chức thi tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t