Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục" (09:58 22/10/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5581/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục".

Dự án: Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hình thức bạo lực tình dục, do Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới, quốc tịch Đức, tài trợ; Chủ Dự án: Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên. Dự án được thực hiện trong 12 tháng (chính thức kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt), tại Hà Nội nhằm bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả người đồng tính nữ khỏi các hình thức quấy rối và xâm hại tình dục.

Dự án gồm các nội dung: Duy trì dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực giới; Thành lập 02 câu lạc bộ tại 02 xã: Sơn Đông và Cổ Đông, thị xã Sơn Tây; xây dựng năng lực cho các thành viên bằng cách cung cấp kiến thức về luật pháp và chính sách quốc tế và quốc gia, sử dụng phương pháp hỗ trợ đồng đẳng, kỹ năng tư vấn cơ bản, kỹ năng tự bảo vệ mình chống lại bạo lực tình dục, cách theo đuổi/báo cáo cho công an, cơ quan chính quyền địa phương và tòa án.

Đồng thời, thành lập địa chỉ an toàn tại cộng đồng cho nạn nhân của bạo lực tình dục và quấy rối tình dục; Xây dựng mô hình chợ vui tại 02 xã: Sơn Đông và Cổ Đông, thị xã Sơn Tây; đối tượng tiếp cận mô hình là các cán bộ xã hội, cán bộ chính quyền cấp xã thôn, người dân nông thôn, tiểu thương tại các chợ vùng quê ngoại thành Hà Nội; mục đích của mô hình: Trang bị kiến thức thông tin cơ bản, nâng cao năng lực và thiết lập hệ thống dịch vụ cơ bản và tối thiểu nhằm phát hiện và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả các trường hợp bạo lực tại địa phương.

Xây dựng mô hình trường học an toàn tại 02 trường Đại học để giải quyết các vấn đề về quấy rối tình dục và bạo lực tình dục đối với học sinh và giáo viên; các hoạt động chính bao gồm: Tọa đàm với Ban Giám hiệu, xây dựng gói tài liệu truyền thông về chủ đề phòng chống quấy rối và xâm hại tình dục, theo dõi và hỗ trợ thực hiện bộ quy tắc ứng xử.

Ngoài ra, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cung cấp kiến thức cơ bản về bạo lực giới ở cấp địa phương và trung ương; Các tổ chức xã hội và các tổ chức phi Chính phủ ở Việt Nam trong lĩnh vực bình đẳng giới và phòng chống bạo lực giới sẽ tham gia đề xuất góp ý để xây dựng khung pháp lý về phòng chống b