Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình CCHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019” (13:48 18/09/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 8753/VP-KSTTHC, ban hành ngày 16/9, Văn phòng UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã hưởng ứng Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019”.

Công văn nêu rõ, ngày 29/01/2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019”. Cuộc thi được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực thi nhiệm vụ; đồng thời, tranh thủ những sáng kiến, giải pháp, mô hình có giá trị để áp dụng thực tiễn cho việc hoàn thiện, cắt giảm, đơn giản, tiêu chuẩn hóa thủ tục hành chính cũng như các mô hình, cách làm hay về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả cũng như mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước với các giao dịch hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi bằng các bài viết được gửi tới các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thời gian kết thúc nhận bài dự thi đến hết ngày 15/11/2019.

Để việc tổ chức cuộc thi thành công, Văn phòng UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật