Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội (21:47 09/09/2019)


HNP - Ngày 4/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4754/QĐ-UBND về việc Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố, bao gồm:


Xe ô tô chuyên dùng cứu thương; Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện); Máy tính xách tay; Máy in; Máy photocopy; Máy scan; Máy điều hòa nhiệt độ; Máy chiếu; Màn chiếu; Bàn ghế học sinh;

Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường, gồm: Thu gom, vận chuyển và duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố và quận, huyện, thị xã quản lý theo phân cấp (không bao gồm hạng mục công việc: Quản lý, vận hành khu xử lý rác thải tập trung; Xử lý rác bằng công nghệ đốt).

Áp dụng danh mục mua sắm tập trung của Thành phố: Danh mục tài sản mua sắm tập trung của Thành phố quy định tại Điều Quyết định này được áp dụng để đơn vị mua sắm tập trung của Thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định của Chính phủ; Việc mua sắm tập trung đối với tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung của Thành phố được áp dụng theo cách thức ký thỏa thuận khung.

Điều khoản chuyển tiếp: Đối với trang thiết bị y tế (bao gồm thiết bị y tế và vật tư y tế) các cơ quan, đơn vị đã đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2019, đơn vị mua sắm tập trung đã tổng hợp và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Tài chính đã thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì được tiếp tục thực hiện mua sắm tập trung đến khi kết thúc hợp đồng mua sắm theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định của UBND Thành phố: Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của thành phố Hà Nội, Quyết định số 4711/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 3425/QĐ-UBND ngày 27/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội và Quyết định số 3545/QĐ-UBND ngàý 11/7/2018 về việc điều chỉnh giảm danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung của thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t