Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02-6/9/2019 (13:15 09/09/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 02-6/9/2019 như sau:

Ngày 5/10/2019, tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019
 
Ngày 5/9/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND thống nhất chỉ đạo tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 vào ngày 5/10/2019 tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô nhằm ghi nhận, biểu dương thành tích của các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô; vinh danh các cá nhân đạt danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2019. 
 
Hội nghị có sự tham gia của 340 đại biểu Trung ương và thành phố…; 794 đại biểu là điển hình tiên tiến; đại biểu công dân Thủ đô ưu tú năm 2019 dự kiến 10 đại biểu; đại biểu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019 là 2 đại biểu; đại biểu công dân Thủ đô ưu tú giai đoạn 2010 - 2018 là 82 đại biểu; đại biểu điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019 là 700 đại biểu. Tổng số đại biểu mời dự khoảng 1.159 đại biểu hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; đánh giá kết quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2019; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và phong trào “Người tốt, việc tốt” năm 2020.
 
Khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại khu vực bán kính 500m vùng ảnh hưởng vụ cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông
 
Tiếp theo các nội dung chỉ đạo xử lý khắc phục vụ cháy nhà kho của Công ty cổ phần bóng đèn và phích nước Rạng Đông, UBND Thành phố ban hành văn bản số 3840/UBND-ĐT, ngày 5/9/2019, giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân bố trí bác sĩ, y tá trực 24/24h tại phường Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung để tổ chức khám sức khỏe miễn phí tại khu vực bán kính 500m nơi xảy ra vụ cháy; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn mọi người dân có các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu các tác động ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường sống của người dân trong khu vực.