Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (09:12 06/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4767/QĐ-UBND về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẳm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt kèm theo Quyết định này 13 Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Văn phòng UBND TP Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ Quyết định này xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của hệ thống thông tin một cửa điện tử của Thành phố theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t