Phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND (09:09 06/09/2019)


HNP - Ngày 3/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4733/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của HĐND TP quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC trên địa bàn Thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Theo đó, phê duyệt bổ sung 1.014 cơ sở phát sinh cần thực hiện các biện pháp khắc phục theo diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND ngày 4/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Ban Chỉ đạo Nghị quyết 05 Thành phố, Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t