Tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách năm 2019 (12:29 24/08/2019)


HNP - Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3571/UBND-KHĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ban Kinh tế ngân sách (HĐND TP Hà Nội) về giao kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và thu, chi ngân sách năm 2019.

Theo đó, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan: Rà soát, tổng hợp các khoản kinh phí chi thường xuyên chưa phân bổ cho đơn vị đầu mối, đã phân bổ cho đơn vị dự toán nhưng chưa được các đơn vị lập dự toán chi tiết xin ý kiến thẩm tra, chưa phân bổ do không còn nhiệm vụ chi năm 2019, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Cục Thuế thành phố chủ trì phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị của thành phố trong công tác xây dựng chỉ tiêu dự toán thu ngân sách, đảm bảo giao sát với thực tế khả năng thực hiện của các quận, huyện, thị xã.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường hướng dẫn, phổ biến các quy định pháp luật về ngân sách và đầu tư công, các hướng dẫn của Trung ương và thành phố về xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, các biểu mẫu để các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Công an thành phố rà soát quy trình, thủ tục có giải pháp để cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục thỏa thuận, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy - chữa cháy để tạo điều kiện sớm triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trên địa bàn thành phố.

Các sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các quận, huyện, thị xã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thành phố giao kế hoạch năm 2019; tổng hợp báo cáo các khó khăn vướng mắc thuộc trách nhiệm của thành phố để kịp thời chỉ đạo.

Các quận, huyện, thị xã: Xây dựng và chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp cụ thể, đồng bộ và linh hoạt, đặc biệt các quận, huyện có chỉ tiêu giao thu, chi ngân sách cao hơn nhiều so với chỉ tiêu thành phố giao từ nguồn thu tiền sử dụng đất để hoàn thành kế hoạch năm 2019, không để phát sinh nợ xây dựng cơ bản. HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các Ban Kinh tế - Xã hội và Phòng Tài chính - Kế hoạch của đơn vị thực hiện thẩm định, thẩm tra chi tiết nội dung nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với các hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của trung ương và thành phố, thể hiện rõ khả năng cân đối, sắp xếp thứ tự ưu tiên, bố trí nguồn lực đối với từng dự án đầu tư công.

Các huyện: Chương Mỹ, Đan Phượng, Sóc Sơn, Ứng Hòa căn cứ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của địa phương, rà soát bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 cho các dự án trường học phục vụ chỉ tiêu số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm đảm bảo hoàn thành các dự án trong năm 2019. UBND các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Ba Vì, Đông Anh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Ứng Hòa rà soát, báo cáo HĐND cùng cấp điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp mình đảm bảo mức bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước…


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật