Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (11:04 21/08/2019)


HNP - Ngày 19/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND về việc ủy quyền Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 05 TTHC thuộc danh mục TTHC lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cấp tỉnh ban hành, bao gồm các TTHC sau:

(1) Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại; (2) Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đúng đầu cơ quan chủ quản; (3) Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng; (4) Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm; (5) Xác nhận chuyên gia.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phải chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và pháp luật về việc thực hiện ủy quyền nêu trên theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện và các vấn đề đột xuất, phát sinh xin ý kiến chỉ đạo.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật