Tập trung thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh (11:20 08/08/2019)


HNP - Ngày 7/8, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 3376/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND, ngày 14/11/2016, của UBND thành phố về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo đó, Sở Y tế tích cực tham mưu UBND thành phố ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 14/11/2016. Thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn cán bộ dân số các cấp tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh hằng năm. Phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể lồng ghép các nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong các hoạt động của tổ chức, đơn vị. Đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ hằng năm, nhằm thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố đúng quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở: Tài chính, Y tế rà soát việc đầu tư kinh phí đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch; phối hợp giám sát quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch trên toàn thành phố. Sở Tài chính tổng hợp, cân đối trình UBND thành phố kinh phí thực hiện kế hoạch (nguồn vốn sự nghiệp) theo các nội dung được phê duyệt phù hợp với khả năng cân đối ngân sách hằng năm. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động của kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật liên quan.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thành dự thảo văn bản đề xuất chính sách của thành phố quy định về hỗ trợ người cao tuổi thực hiện chính sách dân số; ban hành, thực hiện và hướng dẫn các địa phương thực hiện chính sách ưu tiên cho các đối tượng đúng quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Y tế triển khai tốt các hoạt động lồng ghép giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, giới và giới tính, giới và bình đẳng giới trong nhà trường.

Công an thành phố chủ trì phối hợp Sở Y tế và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực dân số và kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt là những vi phạm trong chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tuyên truyền về hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý các cơ sở in ấn, phát hành các văn hóa phẩm vi phạm quy định về lựa chọn giới tính khi sinh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố chủ động triển khai các hoạt động truyền thông lồng ghép giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, giới và giới tính, giới và bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho các hội viên.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch tại địa phương; chủ động bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện hiệu quả các giải pháp và nhiệm vụ theo kế hoạch. Phân công lãnh đạo phụ trách từng địa bàn cụ thể, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, cá nhân của từng thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phù hợp với đặc thù địa phương.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật