Khảo sát, đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã (11:08 08/08/2019)


HNP - Ngày 6/8, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND, triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố (SIPAS) năm 2019.

Theo đó, đối tượng khảo sát: Người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả giải quyết TTHC từ 1/1/2019 đến thời điểm khảo sát. Không khảo sát các giao dịch chưa nhận kết quả; các giao dịch thực hiện nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phạm vi khảo sát: 20 sở, cơ quan tương đương sở, 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố. Thời gian khảo sát từ tháng 8/2019 và hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 31/12/2019.

Số lượng phiếu điều tra đối với các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 là 16.300 phiếu. Phương án khảo sát: Kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận một cửa) và khảo sát qua bưu điện. Cụ thể, khảo sát tại bộ phận một cửa: Trên cơ sở mẫu phiếu và cỡ mẫu đã được xác định, điều tra viên sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch, nhận kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của các cơ quan thuộc phạm vi khảo sát.

Đối với các sở, cơ quan tương đương sở, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội trực tiếp phát, thu phiếu điều tra, khảo sát. Đối với UBND quận, huyện, thị xã, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội tiến hành điều tra, khảo sát. Khảo sát qua bưu điện, trên cơ sở tổng thể các giao dịch, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/6/2019, tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội lập danh sách đối tượng điều tra theo công thức chọn mẫu thống nhất và tiến hành phát, thu phiếu thông qua bưu điện.

UBND thành phố yêu cầu việc đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; đảm bảo tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai; kết quả đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật