Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (11:30 24/07/2019)


HNP - Ngày 22/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3106/UBND-KHĐT về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác thường xuyên, các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra từ đầu năm.

Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát và thực hiện hiệu quả 76 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2019 và 266 nhiệm vụ tại Chương trình công tác số 240/CTr-UBND ngày 26/12/2018 của UBND Thành phố. Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 29/01/2019 về chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”', tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng năm 2019 theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 16/4/2019. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội. Rà soát, đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến người dân và doanh nghiệp và tổ chức; cải cách thủ tục trong nội bộ cơ quan hành chính.

Tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra từ đâu năm 2019. Chỉ đạo CB, CC, VC trong cơ quan, đơn vị giải quyết công việc một cách tập trung, quyết liệt, đúng thời hạn. Thực hiện nghiêm công tác chấm điểm, đánh giá định kỳ ý thức, trách nhiệm và năng lực của CB, CC, VC.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2019 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019, định hướng đến năm 2021. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 197, tăng cường vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về TTATGT, TTĐT, trật tự công cộng lòng đường, hè phố.

Đề cao vai trò của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo giảm số vụ khiếu kiện đông người so với năm nhất là trong các vấn đề: Giải phóng mặt bằng, đất dịch vụ, chợ, tranh chấp tại các khu chung cư - khu đô thị. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đặc biệt trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Tập trung đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực.

Chỉ đạo và triển khai tốt các kế hoạch chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo cụ thể khẩn trương triển khai để thực hiện hoặc tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo thực hiện. Tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp, giải pháp đã đề ra, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND Thành phố về việc triển khai nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện cần phát huy tối đa trách nhiệm chủ động phối hợp giữa các sở, ban ngành và địa phương và giữa các địa phương với nhau để phát huy tối đa hiệu quả, rút ngắn thời gian; đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban Đảng, HĐND, Mặt trận tổ quốc, Đoàn thể các cấp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật