Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn (17:01 19/07/2019)


HNP - Ngày 19/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3892/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 21 TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó 20 TTHC cấp Sở, 01 TTHC cấp huyện; bãi bỏ 34 TTHC, trong đó 30 TTHC cấp Sở, 02 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: Thủ tục số 05, 06, 18, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 74, 75 mục A; số 01, 02 mục B; số 01, 02 mục C phụ lục kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật