Kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em (16:30 18/07/2019)


HNP - Ngày 17/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3023/UBND-NC về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về phòng, chống xâm hại tình dục.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 82/KH-BCNDA4, ngày 25/3/2019, của Ban Chủ nhiệm Dự án 4 thành phố Hà Nội về thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019.
 
Trong đó, đề nghị Công an Thành phố tổ chức đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng; từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác xử lý tin báo, tố giác, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện nghiêm túc “Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 8316/QĐ-BCA-C02 ngày 26/12/2018…
 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố nghiên cứu, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cụ thể để thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật liên quan trong việc xử lý nguồn tin về tội phạm, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và kiểm sát việc phát hiện, xử lý các tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung.
 
Đề nghị Toà án nhân dân Thành phố nghiên cứu, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn việc