Kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em (16:30 18/07/2019)


HNP - Ngày 17/7, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 3023/UBND-NC về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội về phòng, chống xâm hại tình dục.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 82/KH-BCNDA4, ngày 25/3/2019, của Ban Chủ nhiệm Dự án 4 thành phố Hà Nội về thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” năm 2019.
 
Trong đó, đề nghị Công an Thành phố tổ chức đánh giá thực trạng công tác phòng ngừa, điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng; từ đó rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại nhằm đảm bảo chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác xử lý tin báo, tố giác, khởi tố điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện nghiêm túc “Hướng dẫn công tác phòng ngừa nghiệp vụ, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố về tội phạm xâm hại tình dục người dưới 16 tuổi” của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 8316/QĐ-BCA-C02 ngày 26/12/2018…
 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố nghiên cứu, kiến nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao ban hành văn bản hướng dẫn về quy trình nghiệp vụ cụ thể để thực hiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật liên quan trong việc xử lý nguồn tin về tội phạm, thu thập chứng cứ, trưng cầu giám định, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và kiểm sát việc phát hiện, xử lý các tội phạm về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung.
 
Đề nghị Toà án nhân dân Thành phố nghiên cứu, kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao ban hành hướng dẫn việc áp dụng thống nhất pháp luật đối với các điều của Bộ luật Hình sự quy định về xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và xâm hại tình dục nói chung, hướng dẫn về “hành vi quan hệ tình dục khác” đặc biệt là hướng dẫn việc xác định các dấu hiệu cụ thể để định tội đối với tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các ban, ngành có liên quan thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn Thành phố; đồng thời, chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp lụật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111,...
 
Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, đài xây dựng, duy trì các chuyên trang và tăng cường thời lượng tuyên truyền, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thiết chế cơ sở phổ biến giáo dục về phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và kỹ năng phòng ngừa loại tội phạm này... bằng nhiều hình thức thiết thực, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với mọi lứa tuổi, địa phương; kêu gọi trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xâm hại trẻ em.
 
UBND TP cũng đề nghị các sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo 138/TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tham gia thực hiện các nội dung của công văn này; chủ động phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chăm sóc, bảo vệ trẻ em; các biện pháp, cách thức phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; tuyên truyền về Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111,... nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm của mình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đồng thời, để chính các em được trang bị những kiến thức cơ bản về tự bảo vệ mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục. Ban chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và phòng, chống xâm hại tình dục nói chung…

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật