03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU: Ngành du lịch tăng trưởng tích cực (12:50 16/07/2019)


HNP - Ngày 11/7, Ban Cán sự Đảng UBND TP đã ban hành Báo cáo số 351-BC/BCS về Đánh giá kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 26/6/2016, của Thành ủy về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Theo đó, về chỉ tiêu khách du lịch đến Hà Nội: Giai đoạn 2016-2018, lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt mức tăng trưởng bình quân 10,2%/năm, đặc biệt, tỷ lệ tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến Hà Nội lên tới 22,5%/năm, cụ thể: Năm 2016, tổng số khách du lịch đến Hà Nội đạt 21,83 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2015, chiếm 30,3% cả nước. Năm 2018, Thành phố đón 26,30 triệu lượt khách, tăng 10,4%, chiếm 27,5% cả nước; trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 6,00 triệu lượt, chiếm tỷ trọng 38,7% so với cả nước, hoàn thành vượt 105,2% chỉ tiêu đến năm 2020 tại Nghị quyết số 06-NQ/TU đề ra.

Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2019, khách du lịch đến Hà Nội đạt 14,39 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 3,30 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước (khách du lịch quốc tế có lưu trú ước đạt 2,32 triệu lượt khách, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2018); khách du lịch nội địa ước đạt 11,09 triệu lượt khách, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước

Qua 03 năm thực hiện Nghị quyết, tính đến tháng 6/2019, mức tăng bình quân khách du lịch đạt 10,2%/năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu về tốc độ tăng trung bình từ 8-10%/năm. Với mức độ tăng trưởng hơn 02 triệu lượt khách mỗi năm, dự kiến đến năm 2020, ngành Du lịch sẽ hoàn thành chỉ tiêu 30 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội. Đặc biệt là số lượng khách du lịch quốc tế đã về đích trước 02 năm chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Năm 2016, tổng thu từ khách du lịch đạt 61.778 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2015, chiếm 15,4% cả nước; năm 2018 tổng thu từ khách du lịch đạt 77.480 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2016, chiếm 12,5% cả nước. 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 50.242 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng tổng thu từ khách du lịch trung bình trong 3 năm đạt 12,1% (chưa đạt chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng bình quân từ 15-17%/năm Nghị quyết 06 đề ra). Tỷ lệ tăng trưởng này thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân 22,5% của cả nước trong 03 năm qua. Tuy nhiên, đóng góp của ngành Du lịch vào GRDP Thành phố ngày càng tích cực (năm 2017, tỷ trọng đóng góp trực tiếp đạt 3,24%, đóng góp gián tiếp là 4,83%; năm 2018 tỷ trọng đóng góp trực tiếp đạt 4,12%, đóng góp gián tiếp đạt 6,03%).

Năm 2017 và 2018, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Du lịch phối hợp với Cục Thống kê tổ chức điều tra khách du lịch đến Hà Nội để xác định các chỉ tiêu về chi tiêu bình quân và thời gian bình quân của du khách. Trên cơ sở các chỉ tiêu điều tra năm 2018, so sánh với kết quả điều tra năm 2017, đã cho thấy sự tăng trưởng tích cực của ngành Du lịch Thủ đô. Cụ thể, về thời gian lưu trú bình quân, đối với khách du lịch quốc tế từ 3,64 ngày năm 2017, tăng lên 3,67 ngày năm 2018; đối với khách du lịch nội địa từ 2,12 ngày, tăng lên 2,32 ngày.

Theo số liệu thống kê, công suất sử dụng phòng trung bình toàn khối khách sạn năm 2016 đạt 59,02%, năm 2017 đạt 62,28%, tăng 3,26 % so với cùng kỳ, năm 2018, đạt 64,86%, tăng 2,58% so với cùng kỳ. Trong 06 tháng đầu năm 2019, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn ước đạt 72,7%, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2018; hoàn thành chỉ tiêu công suất sử dụng phòng trung bình 60-65% tại Nghị quyết 06-NQ/TU đề ra.

Năm 2016, số lượng lao động trực tiếp ngành du lịch được qua đào tạo đạt tỷ lệ 62%, năm 2017 đạt 68%. Đến hết năm 2018, tỷ lệ lao động trực tiếp ngành du lịch qua đào tạo đạt tỷ lệ 85%.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật