Phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (16:50 24/06/2019)


HNP - Ngày 20/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3320/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên gồm 20 người.

UBND Thành phố giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức chịu trách nhiệm thực hiện việc công khai danh sách người được đề nghị tiếp nhận tại cơ quan, đơn vị.

Giao Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội, xây dựng lịch để tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với 20 trường hợp tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật