Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17-21/6/2019 (15:02 24/06/2019)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 17-21/6/2019 như sau:

Ngày 13/7/2019, tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội đón nhận danh hiệu "Thành phố vì Hòa Bình" (16/7/1999 - 16/7/2019)

Năm 2019, tròn 20 năm Thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp Quốc (Unesco) vinh danh “Thành phố vì hòa bình”. Để tổ chức Lễ kỷ niệm long trọng, chu đáo, tiết kiệm, hiệu quả, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 21/6/2019, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm gắn với các phong trào thi đua yêu nước, hợp tác quốc tế góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. Theo đó, tổ chức Mít tinh kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận là "Thành phố vì Hòa Bình" tại vườn hoa Lý Thái Tổ, từ 8h00, ngày 13/7/2019.

Các hoạt động văn hóa, thể thao Ngày hội văn hóa Hòa Bình được tổ chức từ 8h00, ngày 13/7/2019, đến 22h00, ngày 14/7/2019, bao gồm: (1) 2 đêm nhạc đặc sắc với chủ đề “Tôi yêu Hà Nội”, “Thắp sáng hòa bình” tại sân khấu vườn hoa Lý Thái Tổ vào 20h, ngày 13, 14/7/2019; (2) Không gian trưng bày: làng Hữu Nghị do các tổ chức quốc tế, đại sứ quán tham gia gian hàng giới thiệu văn hóa các nước, nghệ nhân giới thiệu, trưng bày sản phẩm các nước tại không gian phố Lê Thạch vào ngày 13, 14/7/2019; (3) Trình diễn di sản văn hóa phi vật thể được Unesco ghi danh như nghệ thuật Bài chòi (Trung bộ) và Nhã nhạc Cung đình Huế, ca Trù… tại sân khấu vườn hoa Lý Thái Tổ vào ngày 13, 14/7/2019; (4) Không gian văn hóa ẩm thực Hà Nội và một số tỉnh tại Cung thiếu nhi Hà Nội, nhà Bát Giác vào ngày 13, 14/7/2019; (5) Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố, xiếc, ảo thuật, múa rối, võ thuật truyền thống tại không gian phố đi bộ Hồ Gươm vào ngày 13, 14/7/2019; (6) Liên hoan các ban nhạc kèn Hà Nội tại sân khấu vườn hoa Lý Thái Tổ vào ngày 14/7/2019.

Cùng các hoạt động khác như: (7) Triển lãm ảnh “Người Hà Nội thanh lịch văn minh” vào tháng 7 và tháng 9/2019; (8) Triển lãm ảnh “Nhật ký hòa bình” tại di tích nhà tù Hỏa Lò vào tháng 7 và tháng 9/2019; (9) Đợt viết về Hà Nội - Thành phố vì hòa bình từ tháng 4-10/2019; (10) Cuộc thi tìm kiếm “Đại sứ hữu nghị vì hòa bình 2019” từ tháng 5-11/2019; (11) Liên hoan giai điệu hòa bình, hữu nghị với chủ đề “Âm vang thành phố hòa bình” vào tháng 10/2019; (12) Hội thảo “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình - 20 năm hội nhập và phát triển” vào tháng 7/2019; (13) Sản xuất và phát sóng các phim tài liệu vào tháng 7/2019; (14) Tổ chức Hội sách Hà Nội lần thứ VI năm 2019 với chủ đề “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” từ ngày 02-6/10/2019; (15) Xuất bản sách ảnh “Hà Nội - 20 năm Thành phố vì hòa bình vào tháng 9-10/2019.

Triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 của thành phố Hà Nội

Để thành phố Hà Nội giữ vững kết quả Chỉ số PCI thuộc top 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019, của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Nghị quyết số 139/NQ-CP, ngày 09/11/2018, của Chính phủ về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 19/6/2019, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND, ngày 27/03/2019, của UBND Thành phố, đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tập trung khắc phục chỉ số thành phần, chỉ tiêu có xu hướng giảm hạng, có xếp hạng thấp:

+ Chỉ số “Tính minh bạch” (xếp thứ 55/63 - chỉ số giảm bậc sâu nhất trong các chỉ số, giảm18 bậc năm 2018): giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính minh bạch”. Giao Văn phòng UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị; cập nhật và hướng dẫn rõ ràng: quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, các chính sách ưu đãi đầu tư của Thành phố… cho công dân, doanh nghiệp. Các biểu mẫu hướng dẫn phải đúng quy định, đầy đủ, dễ thực hiện và thường xuyên được cập nhật. Tiến tới doanh nghiệp chỉ phải thực hiện những nội dung mà các đơn vị đã công khai. Thời hạn hoàn thành việc công khai, cập nhật thông tin trên website/trang thông tin điện tử của các đơn vị trước 15/7/2019.

+ Chỉ số “Tiếp cận đất đai” (xếp thứ 56/63): giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện các giải pháp khắc phục kết quả Chỉ số Tiếp cận đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức cung cấp thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân thuận lợi và nhanh chóng. Tiếp tục rà soát, giải quyết vướng mắc và nâng cao tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức. Tham mưu xây dựng khung giá đất sát với giá thực tế trên thị trường.

+ Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” (xếp thứ 62/63): Giao Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ trì, phối hợp với các Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề Thành phố chủ trì theo dõi và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng”; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách của Trung ương, Thành phố. Các Hiệp hội doanh nghiệp cần tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối giữa chính quyền Thành phố với các doanh nghiệp; cần lan tỏa tốt hơn các chủ trương, chính sách của Thành phố đến với cộng đồng doanh nghiệp. Định kỳ hàng quý tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất của doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

+ Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh” (xếp thứ 57/63) và các chỉ tiêu liên quan đến cán bộ công chức, cải cách hành chính trong Chỉ số “Chi phí thời gian”, Chỉ số “Chi phí không chính thức”: Giao Sở Nội vụ chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Tính năng động của chính quyền tỉnh”, “Chi phí thời gian”. Thanh tra Thành phố chủ trì, đầu mối theo dõi và triển khai các giải pháp để cải thiện Chỉ số “Chi phí không chính thức”. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục cải cách TTHC và ứng dụng CNTT để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp trong khởi sự kinh doanh và thực hiện các quy định của nhà nước. Đảm bảo thực thi nghiêm túc những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh. Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, tổng hợp báo cáo về kết quả đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho doanh nghiệp.

Thành phố khuyến khích các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn có sáng kiến, mô hình tốt trong triển khai nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (ví dụ như: Sáng kiến về giảm thời gian giải quyết TTHC; sáng kiến về xây dựng hình ảnh cơ quan thân thiện, chuyên nghiệp). Coi đây là một trong những giải pháp đột phá để cải thiện những chỉ tiêu đánh giá về cán bộ công chức của Thành phố. Các đơn vị chủ động đăng ký các sáng kiến, mô hình với Thành phố trước 15/7/2019 (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để tạo không khí thi đua lan tỏa trong toàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chủ động trong công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thuộc trách nhiệm của mình. Chủ động trong việc xây dựng hình ảnh của đơn vị, đóng góp vào hình ảnh của Thành phố: “Xây dựng chính quyền phục vụ - Lấy người dân và doanh nghiệp là đối tượng để phục vụ”.

+ Chỉ số “Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự” (xếp thứ 58/63): Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án dân sự Thành phố triển khai các giải pháp cải thiện Chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”; nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, chất lượng hoạt động xét xử các loại vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự để doanh nghiệp tin tưởng vào sự bảo vệ của pháp luật.

- Duy trì các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu có xếp hạng tốt

+ Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường” (xếp thứ 6/63): giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để duy trì và phát huy kết quả Chỉ số “Chi phí gia nhập thị trường”. Giữ vững tỷ lệ 100% tổng số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tiếp nhận thực hiện qua mạng, đảm bảo thời gian giải quyết đúng hạn và sớm trước quy định. Phấn đấu 30% hồ sơ trực tuyến được giải quyết đạt mức độ 4; 10% trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. Rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết trong nội bộ nhằm phản hồi tính hợp lệ của hồ sơ đến doanh nghiệp một cách nhanh nhất.

+ Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp thứ 5/63); Chỉ số “Đào tạo lao động” (xếp thứ 4/63): Hai Chỉ số Hà Nội có truyền thống xếp hạng tốt: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai các giải pháp để phát huy kết quả Chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp”. Hoàn thiện, trình UBND Thành phố ban hành Đề án “Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Chủ động phát triển các dịch vụ tiện ích hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Giao Sở LĐTB&XH chủ trì triển khai các giải pháp tiếp tục phát huy kết quả Chỉ số “Đào tạo lao động”. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành hệ thống Sàn giao dịch việc làm, cải thiện các chỉ tiêu về dịch vụ giới thiệu việc làm.

Kiểm soát chỉ số CPI, thúc đẩy tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Thành phố cuối năm 2019

Ngày 20/6/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 2532/UBND-KT chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Giao Sở Công Thương: Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt là các mặt hàng có xu hướng biến động tăng, giảm (xăng dầu, gas, thịt lợn…) tác động trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Chủ trì, phối hợp với phối hợp với TTXTĐTTM&DL Thành phố, các đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu dùng tăng tổng mức tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm 2019.

- Giao Sở Tài chính: Tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện tốt công tác điều hành giá đặc biệt là các nhóm đang tăng cao (giao thông, nhà ở và vật liệu xây dựng…) và giá các mặt hàng thiết yếu. Nắm bắt kịp thời các mặt hàng có xu hướng tăng ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI trong các tháng cuối năm 2019. Tăng cường kiểm tra giá trên địa bàn.   

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp với Sở Công Thương, Sở Tài chính nắm chắc diễn biến tình hình giá cả đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm (đặc biệt là mặt hàng thịt lợn). Theo dõi chặt diễn biến tình hình và thực hiện các biện pháp phòng chống hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các lò giết mổ, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc; đẩy mạnh xây dựng các vùng chăn nuôi, liên kết sản xuất chuỗi thịt lợn an toàn dịch bệnh. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành chăn nuôi, đa dạng hóa vật nuôi, trước mắt tập trung phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm, thủy sản… để bù đắp thiếu hụt sản phẩm thịt lợn; tái cấu tr