Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp (09:32 20/06/2019)


HNP - Ngày 12/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội". Cụ thể, Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; Báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố kết quả thẩm định để xem xét quyết định thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo đục nghề nghiệp công lập thuộc Thành phố; cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Hội đồng thẩm định có quyền: Nghiên cứu, đối chiếu với các quy định hiện hành để cho ý kiến đánh giá về Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Ủy viên Hội đồng thẩm định: Nghiên cứu, cho ý kiến về Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp theo phân công của Chủ tịch Hội đồng thẩm định; Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thẩm định do Chủ tịch Hội đồng thẩm định triệu tập.

Đối với thẩm định Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp; thông báo kế hoạch tổ chức thẩm định tới Hội đồng thẩm định; Hội đồng thẩm định tổ chức họp thẩm định, đánh giá Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp.


Căn cứ kết luận của Hội đồng thẩm định (công khai tại cuộc họp thẩm định), cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp: Trường hợp Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp đảm bảo điều kiện theo quy định hoặc sau khi hoàn thiện đảm bảo điều kiện theo quy định theo kết luận của Hội đồng thẩm định, Sở LĐ,TB&XH trình Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định; Trường hợp Hồ sơ thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp không đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thẩm định, Sở LĐ,TB&XH có văn bản trả lời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, thay Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề thuộc thẩm quyền UBND thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật