Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (10:45 13/06/2019)


HNP - Ngày 10/6, UBND TP ban hành Văn bản số 2386/UBND-KGVX về việc báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Chữ Thập đỏ Thành phố báo cáọ kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Báo cáo gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 20/6/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (gửi bản mềm qua email: pbtxh_soldtbxh@hanoi.gov.vn).

Báo cáo cần đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020. Phân tích, đánh giá rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng cho giai đoạn 2021 - 2030.

Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 của thành phố Hà Nội đảm bảo thời gian quy định.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật