Kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (14:50 22/04/2019)


HNP - Ngày 18/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1888/QĐ-BCN về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội gồm 14 thành viên, do ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Thường trực; Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, Phó Chủ nhiệm; Ông Đào Hồng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Ủy viên thư ký Ban Chủ nhiệm Chương trình kiêm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 6151/QĐ-BCN ngày 07/11/2016 của Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t