Thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu khả thi Dự án Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại TP Hà Nội (20:22 20/04/2019)


HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ khảo sát, nghiên cứu khả thi Dự án Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ triển khai khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội gồm 12 thành viên, do ông Lê Hồng Thăng, Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ trưởng; Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Tổ phó thường trực; Ông Trương Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch vằ Đầu tư làm Tổ phó.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy, triển khai Biên bản ghi nhớ ký ngày 03/11/2018 giữa Sở Công Thương Hà Nội, Tập đoàn Vingroup - Công ty CP và Tập đoàn Semmaris (Pháp) về khảo sát và nghiên cứu xây dựng Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại thành phố Hà Nội và Dự án Hỗ trợ kỹ thuật khảo sát, nghiên cứu khả thi dự án xây dựng Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác; tổ chức điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về hoạt động của Tổ công tác theo quy định pháp luật. Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật