Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” TP Hà Nội giai đoạn 2018-2020 (20:20 20/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1777/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ.

Theo đó, Sở Y tế, Ban Quản lý Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020” của thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về nội dung tại Tờ trình số 746/TTr-SYT ngày 20/02/2019 của Sở Y tế đề nghị phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ.

Triển khai Kế hoạch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, đảm bảo bám sát các nội dung trong Kế hoạch hoạt động và kinh phí năm 2019 của Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 193/QĐ-BYT ngày 18/01/2019.

Đảm bảo nguồn lực và kết nối các chương trình, dự án khác để tổ chức thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án “Quỹ Toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS” thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 đúng tiến độ, có hiệu quả, không trùng lặp lãng phí vốn tài trợ và nguồn vốn khác.

Chịu trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết sử dụng vốn đối ứng, báo cáo cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định; Quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí được bố trí cho Dự án theo đúng quy định. Đồng thời, báo cáo việc triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở, ngành, UBND các quận/huyện và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Sở Y tế, Ban Quản lý dự án “Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2018-2020” của thành phố Hà Nội để triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2019 Dự án đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật