Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Project Vietnam Foundation tài trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội (20:23 20/04/2019)


HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1793/QĐ-UBND về việc Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ do Tổ chức Project Vietnam Foundation tài trợ cho Bệnh viện Tim Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ gồm: 5 máy trợ tim, mới 100%, bao gồm: 1 máy tạo nhịp 2 buồng mã số A3DR01, 1 máy khử rung 1 buồng mã số DVME3D4 và 3 máy đồng bộ tim 3 buồng mã số D354TRM. Giá trị khoản viện trợ: 1,630 tỷ đồng. Mục đích: Hỗ trợ 5 máy trợ tim cho bệnh nhân nghèo không có khả năng chi trả chữa bệnh đang điều trị trong lĩnh vực cạn thiệp tim mạch tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Sở Y tế chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận khoản viện trợ; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Đảm bảo thiết bị y tế được tài trợ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhập, lưu hành và điều trị cho bệnh nhân; tổ chức thực hiện giám định, kiểm tra và đánh giá chất lượng thiết bị y tế trước khi điều trị cho bệnh nhân để đảm bảo an toàn, hiệu quả khi điều trị.

Bệnh viện Tim Hà Nội: Thực hiện tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an toàn, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan; Đảm bảo thiết bị y tế được tài trợ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhập, lưu hành và điều trị cho bệnh nhân; tổ chức thực hiện giám định, kiểm tra và đánh giá chất lượng thiết bị y tế trước khi điều trị cho bệnh nhân để đảm bảo an toàn, hiệu quả khi điều trị.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật