Kiện toàn BCĐ công tác bảo vệ Bí mật nhà nước thành phố Hà Nội (20:19 20/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1769/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ Bí mật nhà nước thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố Hà Nội gồm 12 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội làm Trưởng ban; Ông Đoàn Duy Khương, Trung tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế hoạt động được UBND Thành phố ban hành theo Quyết định số 5532/QĐ-UBND ngày 29/11/2012. Công an Thành phố là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo xây dựng các Quy chế, chương trình, kế hoạch và báo cáo theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 và Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND Thành phố về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật