Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 (20:14 20/04/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1626/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND Thành phố.

Theo Quyết định, thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội, gồm 9 thành viên, do ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra Thành phố, Tổ trưởng; ông Phạm Chí Công, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Tổ phó.

 

Tổ công tác có nhiệm vụ đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố nghiêm túc thực hiện đánh giá công tác PCTN năm 2018; Tổ chức thẩm định Báo cáo, tài liệu đánh giá công tác PCTN của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; xây dựng Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 của UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, tham mưu giúp UBND Thành phố giải trình các nội dung Báo cáo đánh giá công tác PCTN năm 2018 của Thành phố, theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ (nếu có).

Đồng chí Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên Tổ công tác giúp việc làm việc theo hình thức kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ được đồng chí Tổ trường phân công. Tổ công tác được sử dụng dấu của Thanh tra Thành phố để phục vụ công tác theo nhiệm vụ được phân công.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ công tác tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật