Tăng cường công tác bảo hiểm xã hội ở các ngành, các cấp (10:12 17/04/2019)


HNP - Ngày 12/4, UBND TP có Văn bản số 1469/UBND-KGVX về việc thực hiện kiến nghị của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Theo Kết luận của đoàn giám sát Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, trong năm 2018, việc thực hiện kế hoạch thu, chi, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN tại thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả tích cực như: Tỷ lệ bao phủ BHYT luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao; Số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hàng năm đều tăng; Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN giảm mạnh; quyền lợi của người tham gia được đảm bảo kịp thời, đầy đủ; Công tác cải cách TTHC, ứng dụng CNTT hiệu quả.

Tuy nhiên, đoàn giám sát Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam cũng chỉ ra rằng, Hà Nội vẫn còn một số tồn tại sau: Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN cao hơn so với bình quân cả nước; Số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN lớn; số người tham gia BHXH tự nguyện thấp; Chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT vượt dự toán; công tác đấu thầu thuốc, vật tư y tế chưa thực sự hiệu quả.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và quản lý, sử dụng hiệu quả các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Bảo hiểm Xã hội Thành phố tổng hợp số doanh nghiệp, số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng gửi các Sở, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã theo từng địa bàn quận, huyện, thị xã. Chủ động phối hợp với Công an Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động Thượng binh và Xã hội, Cục Thuế và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện các biện pháp thu, thu nợ BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đối với các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Pháp luật. Tập hợp hồ sơ, tài liệu đối với các đơn vị có hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận BHXH, chuyển cơ quan Công an xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN và xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ. Chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị.

Thanh tra Thành phố tiếp tục duy trì thực hiện Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của UBND Thành phố về thu nợ tiền BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố; hàng năm trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch thanh tra doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Công an Thành phố hướng dẫn Công an các quận, huyện, thị xã hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự đối với những đơn vị cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã cử cán bộ tham gia đầy đủ đoàn kiểm tra, thanh tra do các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức; Tiếp nhận hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp nợ, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN do cơ quan BHXH chuyển để điều tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp với đon vị liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã rà soát kiên quyết không vinh danh khen thưởng, tham gia đấu thầu và đầu tư dự án đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh hoạt động của Tổ thu nợ do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch làm tổ trưởng, tập trung đôn đốc thu hồi nợ BHXH, kiên quyết xử lý đối với những đơn vị cố tình chây ỳ, trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành các đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH rà soát, xác định tình trạng hoạt động của các đơn vị, doanh nghiệp làm cơ sở thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật