Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi" năm 2019 (19:58 16/04/2019)


HNP - Ngày 11/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1770/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi “Hòa giải viên giỏi" trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi “Hòa giải viên giỏi” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019, trong đó, Ban Tổ chức gồm 08 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố làm Trưởng ban; Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố làm Phó Trưởng ban;

Tổ Thư ký gồm 3 thành viên, do bà Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp làm Tổ trưởng.

Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố. Ban hành Thể lệ cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo của cuộc thi; tổ chức tổng kết trao giải thưởng cuộc thi. Đánh giá kết quả cuộc thi, báo cáo Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, UBND Thành phố. Tổ Thư ký có trách nhiệm giúp việc cho Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi tự giải thể khi cuộc thi kết thúc và hết nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t