Tuyên truyền các gương Người tốt việc tốt, Điển hình tiên tiến của Thành phố (11:27 17/04/2019)


HNP - Ngày 16/4, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 1483/VP-TKBT về việc tuyên truyền các gương Người tốt việc tốt, Điển hình tiên tiến của Thành phố.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các cơ quan báo chí của Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố theo nội dung gửi kèm.
 
Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền tới các tổ dân phố, khu dân cư và nhân dân trên địa bàn về các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố trên các hệ thống thông tin cơ sở để học tập và làm theo điển hình; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển Thủ đô. Kết quả thực hiện cập nhật vào Báo cáo hàng tháng gửi UBND Thành phố.

HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật