Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng một số Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (13:59 16/04/2019)


HNP - Ngày 10/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định số 1756/QĐ-UBND, 1758/QĐ-UBND, 1764/QĐ-UBND, 1765/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng một số Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Sóc Sơn đối với ông Ngô Sỹ Bình, sinh ngày 13/8/1974. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp hệ số 0,55.

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A đối với bà Lê Thị Ngọc Quyến, sinh ngày 10/9/1970. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, phụ cấp hệ số 0,55.

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi đối với bà Bùi Thị Thanh Tâm, sinh ngày 07/02/1972. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bà Bùi Thị Thanh Tâm được hưởng phụ cấp chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông, hệ số 0,55.

Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đa Phúc đối với bà Nguyễn Thị Phong Lan, sinh ngày 30/3/197. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm. Bà Nguyễn Thị Phong Lan được hưởng phụ cấp chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông, hệ số 0,55.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t