Ủy quyền phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Hà Nội (19:03 12/02/2019)


HNP - Ngày 11/2, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm: Tổ chức thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cảng, cơ sở, dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội theo đúng quy định; Chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND Thành phố về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31/12 hàng năm; Thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Thời hạn ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày 31/12/2021.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật