Phê duyệt Điều lệ Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội (19:08 12/02/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội tự nguyện của công dân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp nhằm thực hiện các giải pháp chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Mục đích của Hội là tập hợp, đoàn kết hội viên trong việc phối hợp với các tổ chức kinh tế, các cơ quan chức năng ở Trung ương và Thành phố để phòng, chống gian lận thương mại, bảo vệ sở hữu trí tuệ, chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng; góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại ngân hàng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Trụ sở Hội đặt tại số 80, đường Quang Trung (nhà 2, tầng 3), phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hội hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật