Thông qua phương án đơn giản hóa 71 TTHC năm 2018 (13:31 12/02/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC năm 2018, lĩnh vực: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội

Thông qua Phương án đơn giản hóa năm 2018 đối với 71 TTHC, bao gồm: 19 TTHC lĩnh vực Tư pháp, 03 TTHC lĩnh vực Xây dựng, 10 TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, 34 TTHC lĩnh vực Công thương, 05 TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Giao các sở, ban, ngành: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Dự thảo Quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung theo nội dung phương án đơn giản hóa đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, trình Chủ tịch UBND Thành phố; 

Dự thảo văn bản kiến nghị cơ quan cấp trên có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định TTHC trong văn bản quy phạm pháp luật theo nội dung phương án đơn giản hóa; Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử của từng TTHC đã được đơn giản hóa để phục vụ triển khai phần mềm 3 cấp dùng chung của Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật