3.897 Euro hỗ trợ dạy nghề may cho phụ nữ khuyết tật huyện Thanh Trì (10:03 10/01/2019)


HNP - Ngày 8/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện dự án dạy nghề may cho phụ nữ khuyết tật huyện Thanh Trì, do Quỹ Abilis của Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì.

Theo quyết định, chủ dự án trên là Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì. Thời gian thực hiện dự án trong 3 tháng, kể từ khi dự án được UBND thành phố phê duyệt nhằm dạy nghề may, tạo việc làm, thu nhập bền vững cho một số phụ nữ khuyết tật huyện. Tổng giá trị dự án là 3.897 Euro (tương đương 102.400.000 đồng Việt Nam), trong đó: 3.440 Euro (tương đương 90.400.000 đồng Việt Nam) do Quỹ Abilis của Phần Lan tài trợ; 357 Euro (tương đương 12.000.000 triệu đồng Việt Nam) do Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì tự đóng góp dưới hình thức hỗ trợ địa điểm, điện, nước.

UBND huyện Thanh Trì chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về nội dung xin tiếp nhận dự án dạy nghề may cho phụ nữ khuyết tật huyện Thanh Trì; Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, tuân thủ các quy định pháp luật và thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đủng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. 


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật