Phê duyệt chủ trương cải tạo, kiên cố một số công trình thủy lợi Bắc Phú ở Sóc Sơn (09:59 10/01/2019)


HNP - Ngày 07/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 102/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, kiên cố kênh chính các trạm bơm: Đồng Tổng, Bờ Đơm, Vườn Cả và kênh nối tiếp kênh chính Cẩm Hà 1, xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn.

Theo quyết định, kiên cố hóa khoảng 200m kênh trạm bơm Đồng Tổng, 100m kênh trạm bơm Bờ Đơm, 100m kênh trạm bơm Vườn Cả, 200m kênh nối tiếp kênh chính Cẩm Hà 1 bằng kết cấu bê tông cốt thép; trên tuyến kênh bố trí các cửa chia nước và các cống lấy nước vào mặt ruộng. Tổng mức đầu tư xây dựng các hạng mục công trình này là hơn 3 tỷ đồng, từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2019-2020 nhằm nâng cao hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cung cấp nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp cho xã Bắc Phú.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư dự án trên, chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về giải pháp kỹ thuật đề xuất, tính chuấn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý đầu tư xây dựng.

Trong quá trình lập dự án phải rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng, đưa ra nhiều phương án để lựa chọn, làm cơ sở phân tích, lựa chọn phương án phù hợp đảm bảo an toàn, bền vững, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật, phù hợp quy hoạch, tận dụng tối đa hạ tầng sẵn có; đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức quản lý dự án đảm bảo phù hợp với năng lực và quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật