Phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi xã Xuân Thu ở Sóc Sơn (10:02 10/01/2019)


HNP - Ngày 07/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi của xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn.

Theo quyết định, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các trạm bơm và kênh: Vòng Nhãn, Đồng Rũi, Yên Phú, Thu Thủy với tổng mức đầu tư gần 11,56 tỷ đồng, từ nguồn vốn đầu tư sự nghiệp ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 -2020 nhằm đảm bảo yêu cầu cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như tiêu thoát nước phục vụ công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai cho khu vực hiện tại cũng như trong thời gian tới; đồng thời tạo điều kiện để huyện Sóc Sơn hoàn thành xây dựng nông thôn mới vào năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về giải pháp kỹ thuật đề xuất, tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý đầu tư xây dựng; đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả và tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Tổ chức quản lý dự án đảm bảo phù hợp với năng lực và quy định của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.


 


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật