Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực giải quyết của Sở GTVT (10:01 10/01/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7026/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 29 TTHC lĩnh vực Đường bộ, Đường thủy nội địa; bãi bỏ 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải.


Các thủ tục hành chính sau đây hết hiệu lực: Thủ tục: Từ số 06 đến số 17, từ số 21 đến số 23 Phần I lĩnh vực Đường bộ; từ số 13 đến số 25 Phần II lĩnh vực Đường thủy nội địa tại Quyết định số 3971/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật