Gần 9,6 tỷ đồng cải tạo, sửa chữa kè Phú Cường ở Ba Vì (12:47 09/01/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 7083/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa kè Phú Cường trên địa bàn huyện Ba Vì.

Theo quyết định, cải tạo, sửa chữa kè Phú Cường, tương ứng từ K10+600 đến K11+260 đê hữu Hồng, dài khoảng 660m; phần chân kè được bổ sung bằng lăng thể đá hộc hộ chân; phần mái kè sẽ chặt, phát quang cây cối trong phạm vi mái kè. Tổng mức đầu tư dự án gần 9,6 tỷ đồng, từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2019.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao làm chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình thẩm định, phê duyệt. Lập, thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chuẩn bị dự án đảm bảo chính xác, tiết kiệm; lập dự án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, tránh lãng phí, trùng lặp khối lượng và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và UBND thành phố về quản lý đầu tư xây dựng.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật