Phối hợp thực hiện hoạt động quản lý thị trường trên địa bàn Thành phố (12:45 09/01/2019)


HNP - Trong nội dung Văn bản số 75/VP-KT, ban hành ngày 03/01, Văn phòng UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan tham mưu công tác phối hợp trong chỉ đạo thực hiện hoạt động quản lý thị trường trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Công Thương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND Thành phố; chủ trì, phối hợp các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp; Thanh tra thành phố Hà Nội, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nghiên cứu, rà soát, tham mưu UBND Thành phố tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND Thành phố trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương do Bộ Công Thương đề xuất.

Chủ trì, cùng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp các Sở: Tư pháp, Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Thuế thành phố Hà Nội tham mưu, thống nhất, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố về quy trình tiếp nhận, xử lý các vụ việc vi phạm hành chính vượt thẩm quyền do lực lượng Quản lý thị trường chuyển đến.    

Giao Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, dự toán kinh phí để thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 Thành phố (bao gồm nguồn Ngân sách Trung ương và Ngân sách Thành phố hỗ trợ) gửi Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Công Thương xem xét, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố theo đúng quy định pháp luật.

Chủ động liên hệ Văn phòng Thành ủy và cơ quan đầu mối được phân công tham mưu về dự thảo Đề án thành lập Đảng bộ Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội do Bộ Công Thương đề xuất để cung cấp hồ sơ, tài liệu cần thiết, phục vụ báo cáo Lãnh đạo Thành ủy xem xét, chỉ đạo, có ý kiến với Bộ Công Thương để sớm ổn định tổ chức bộ máy Cục Quản lý thị trường thành phố.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật