Phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCC, CNCH giai đoạn 2018 - 2020 (13:34 14/06/2018)


HNP - Ngày 12/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2858/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2018 - 2020.

Theo đó, làm tốt công tác tuyên truyền hình ảnh “Người chiến sỹ Cảnh sát PC&CC Thủ đô cách mạng, chính quy, chuyên nghiệp, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lực lượng Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025 để làm cơ sở ổn định, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hàng năm.

Mở rộng các hình thức đào tạo liên kết với các trường đại học trong và ngoài ngành Công an nhân dân, các Trung tâm đào tạo của Thành phố, hợp tác với với tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành PCCC&CNCH. Phối hợp trường Đại học PCCC đào tạo trình độ Đại học PCCC từ 3-5% biên chế, Trung cấp PCCC 3% biên chế /năm.

Có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tạo điều kiện cho cán bộ đi học tập trong và ngoài nước. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ chiến sỹ. Đổi mới chất lượng đào tạo, huấn luyện các kỹ năng PCCC, CNCH. Nâng cao kỹ, chiến thuật, tích cực rèn luyện thể lực, thể chất; bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, kỹ thuật và kinh nghiệm trong PCCC, CNCH. Xây dựng các phương án chữa cháy, CNCH sát với thực tế, chú trọng đặt ra các tình huống phức tạp khi cháy, nổ xảy ra; Thường xuyên tổ chức cho cán bộ chiến sỹ học tập phương án và thực tập phương án theo quy định. Kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ kiểm tra an toàn PCCC 01 lần /năm, cán bộ chữa cháy, CNCH 02 lần/năm.

Phát triển mạng lưới các đơn vị CC&CNCH phải phù hợp với quy hoạch phát triển Thủ đô, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và thực tiễn. Đảm bảo lực lượng, phương tiện có điều kiện đến hiện trường nhanh nhất, chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất hậu quả do cháy, nổ gây ra. Dự kiến từ nay đến năm 2020 thành lập thêm 10 đơn vị Cảnh sát PC&CC ở các quận, huyện.

Thực hiện 07 dự án xây dựng trụ sở các phòng Cảnh sát PC&CC và 01 dự án đầu tư trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trang bị đầy đủ các phương tiện, công cụ hỗ trợ đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho CBCS khi tham gia chữa cháy, CNCH. Đầu tư trang thiêt bị phục vụ công tác thẩm duyệt thiết ké, kiểm tra an toàn PCCC. Huy động các nguồn vốn đầu tư, hiện đại hóa các phương tiện chữa cháy, CNCH đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật